Jalan Thoriqoh

Dahulu tersebutlah Maha Guru
Mempunyai trik sangat jitu
Diajarkan trik kepada murid

Murid pandai jadi guru baru
Trik juga ditulis menjadi bukuMata rantai guru tersebar
Gudang buku ramai tergelar
Bermuara dari Maha Guru

Pilih mana kamu
Belajar trik itu
Dari guru ato buku

Milih buku
Otakmu beku
Jalan Thoriqoh

Label: