Suluk - Salik - Liqa’

Lama sekali
Dalam jaring dzon berbalut syak
Ku sangka liqa’
Adalah begitu

Ternyata
Sudah jamak dan lazim
Liqa’-nya pendahulu
Berwajah-wajah

Hulul
Isyraq
Ittihad
Ittishal
Adalah sepenggal kisah
Dari sebuah Alkisah
Suluk - Salik - Liqa’

Label: