Ada Rasa - Rasa Ada

Lezatnya rasa
Tiada pernah dilihat mata
Tiada pernah didengar telinga
Tiada pernah terlintas di hati

Keadaan
Sukar sekali dikatai
Dengan makna-mana

Belum merasai
Belumlah ia mengetahui

Menowo
Ada Rasa - Rasa Ada

Label: